Kondycja finansowa służb dbających o bezpieczeństwo klienta była przedmiotem wyjazdowego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

                          Posiedzenie zorganizowano korzystając z obecności przedstawicieli Inspekcji Handlowej i UOKiK na uroczystościach jubileuszu 25 lecia Stałego Sądu Polubownego funkcjonującego przy Inspekcji Handlowej w Katowicach. Obecni na posiedzeniu senatorowie zapoznali się z aktualna sytuacją finansową Inspekcji Handlowej w kraju, zwracając uwagę że w porównaniu z innymi służbami publicznymi jest mocno niedofinansowana.

                          – Wraz ze zmniejszaniem realnych nakładów na funkcjonowanie Inspekcji będziemy obserwowali nie tylko kurczenie się zasobów tej służby ale także coraz mniejszy nabór kandydatów w jej szeregi. Musimy podjąć działania, które zahamują ten niekorzystany dla klientów trend- mówił podczas posiedzenia przewodniczący senackiego zespołu senator Ryszard Majer.