Przeprośna Górka to tradycyjne miejsce jednego z ostatnich postojów pielgrzymów zdążających na Jasną Górą na święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Wspólnie z władzami samorządu mstowskiego wójtem gminy Tomaszem Gęsiarzem i przewodniczącym rady gminy Krzysztofem Choryłkiem senator Ryszard Majer gościł w Sanktuarium Ojca Pio.

                     Po sanktuarium na Przeprosnej Górce oprowadził gości Ojciec Zbigniew Bankowski.