23 grudnia 2016 roku Senator RP Ryszard Majer wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczył w wieczerzy wigilijnej z organizowanej dla osób ubogich i bezdomnych dzięki współpracy częstochowskich organizacji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja św. Barnaby, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape oraz Koło Częstochowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Spotkaniu towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd, które prowadził zespół dziecięcy z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła „Skarby Maryi”.
– W czasie Świąt jest zwyczaj obdarowywania się prezentami. Można powiedzieć, że czasami trudno jest znaleźć coś, co mogę dać drugiemu człowiekowi. Dlatego należy pamiętać, że wielkim darem dla człowieka jest obecność drugiej osoby – mówił R. Majer. Podczas wystąpienia senator zwrócił się do osób bezdomnych życząc im, aby znaleźli takie miejsce, które będą mogli nazwać domem.