Po raz dwudziesty mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Jubileuszowej  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, na której spotykali się ludzie, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i paliatywnej. Konferencja odbyła się w dniach 21-23 stycznia 2016r. w Częstochowie a tematem przewodnim konferencji były słowa: „Hospicjum sztuką życia – sztuką jest pomagać.”

W swoim przemówieniach zaproszeni goście dziękowali przedstawicielom Stowarzyszenia, za to, że już po raz 20. zorganizowali konferencje, która jest znakomitą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy. Organizatorom wydarzenia dziękował Senator RP Ryszard Majer –

-Dziękuje Wam za przygotowanie i obecność. Obecność w wymiarze indywidulanym adresowaną osób, które odchodzą a także ich najbliższych, oraz za  obecność w wymiarze szerokim dla całego środowiska. Środowiska społecznego, medycznego i wreszcie politycznego. Cały czas podkreślacie swoją wolę i oczekiwania wobec polityków, a my jesteśmy po to, aby was wspierać Wasze dążenia. Te działania są w istocie przygotowaniem nas do przeżywania łaski i miłosierdzia, tak potrzebnej w Roku Miłosierdzia.

Hospicjum konferecncja1