12 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium „Przyszłość usług społecznych w Polsce”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i naszą Uczelnię. W wydarzeniu udział wzięli naukowcy i politycy zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z polityką społeczną, pracą socjalną czy pomocą społeczną. Wśród słuchaczy znaleźli się między innymi pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz studenci pracy socjalnej i polityki społecznej.
W ramach seminarium odbyła się dyskusja na temat dylematów rozwoju usług społecznych w Polsce, z udziałem prof. Katarzyny Zamorskiej (Uniwersytet Wrocławski), dr Kornelii Wróblewskiej (.Nowoczesna), Agnieszki Ścigaj (Kukiz’15), dr Marii Gagackiej, dr. Ryszarda Majera (Prawo i Sprawiedliwość), Barbary Kucharskiej (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) i dr. Arkadiusza Durasiewicza (Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej). Dyskusję moderowała dr Joanna Lizut. Politycy podkreślili potrzebę współpracy na rzecz rozwoju usług społecznych, bez względu na polityczne różnice. W trakcie dyskusji eksperci zauważyli, że w powszechnej świadomości polityka społeczna błędnie definiowana jest jako pomoc społeczna i wskazali na potrzebę zmiany postrzegania polityki społecznej w Polsce.
Senator Ryszard Majer podkreślił rolę kreacji aktu polityki społecznej na poziomie lokalnej jako skutku wcześniejszych doświadczeń i przyczyny występujących barier i ograniczeń.