W dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, senator Ryszard Majer wspólnie z leśnikami Nadleśnictwa Złoty Potok oraz władzami Gminy Janów złożyli kwiaty na wojennej mogile plut. Tadeusza Sukiennika ps. „Jawor”, Edwarda Sukiennika ps.”Kmicic”, Zygmunta Nadulskiego ps. „Latarnia” i 2 nieznanych żołnierzy Armii Krajowej poległych 21 września 1943 roku. Wiązankę kwiatów senator R. Majer złożył w imieniu własnym oraz Szymona Giżyńskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w towarzystwie Andrzeja Krzypkowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok oraz Edwarda Moskalika, wójta Gminy Janów.

                 Powstanie warszawskie (1 sierpnia3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek.