Senator Ryszard Majer rozmawiał z Kazimierzem Michalkiewiczem prezesem PFRON o sytuacji osób niepełnosprawnych i formach pomocy dla nich na Ziemi Częstochowskiej.