9 grudnia 2016 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z inicjatywy Senatora RP dr. Ryszarda Majera odbyła się konferencja naukowa Multiprofesjonalna Pomoc Dziecku i Rodzinie. Zdrowie – Pomoc Społeczna – Praca Socjalna.
Konferencja składała się z dwóch części. W części pierwszej odbył się panel dyskusyjny nt. Zmian demograficznych w Polsce a rozwój systemu ratownictwa medycznego, w którym udział wzięli: dr Marek Tombarkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Mariola Mirowska – Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowa, dr  Jarosław Derejczyk  –  Wojewódzki Konsultant ds. Geriatrii, dr hab. Robert Gałązkowski  – dyrektor Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Jerzy Szafranowicz  – dyrektor OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,  dr Ryszard Majer – Senator RP. Podczas dyskusji zaproszeni goście w sposób szczególny zwrócili uwagę m.in.  na ocenę sytuacji rozwoju ratownictwa medycznego w Polce wobec starzejącej się populacji, ocenę zdrowotną i socjologiczną pacjenta w wieku senioralnym trafiającego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, analizę przygotowania kadr systemu ratownictwa medycznego do pracy z pacjentami w wieku podeszłym.
Podczas konferencji obecni byli: Senator RP Artur Warzocha, w imieniu Poseł na Sejm Lidii Burzyńskiej Pani Sylwia Zasępa, w imieniu Posła na Sejm Szymona Giżyńskiego Pani Grażyna Matyszczak. Zaś do wszystkich Gości i Organizatorów swój list skierowała Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.
W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny nt. Multiprofesjonalnej pomocy dziecku i rodzinie, podczas którego omawiana była m.in. interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych, zadania i obowiązki pracownika socjalnego, współpraca instytucji pomocy społecznej dla rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Konferencja odbyła się w ramach Społecznej Kampanii Polska Przyjazna Osobom Starszym, która została zainicjowana przez Senatora RP Ryszarda Majera. Honorowy patronat nad Kampanią objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, a patronat medialny  TVP KatowiceRadio Katowice.