Gminy regionu częstochowskiego otrzymają blisko 32,7 miliona złotych na realizację zadań w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich.

               Najwięcej, bo 11 zadań będzie realizowanych na terenie powiatu częstochowskiego, a ich wartość to 20 382 100 zł, dwa zadania zostaną zrealizowane w powiecie lublinieckim o wartości 6 840 000 zł, dwa zadania w powiecie myszkowskim o wartości 4 000 000 zł i jedno w mieście Częstochowa o wartości 1 460 000 zł.

               Wśród inwestycji przeważają przedsięwzięcia drogowe i oświetleniowe, ale nie brakuje zadań związanych z infrastrukturą rekreacyjną i sportową.

Informacja o programie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

https://www.gov.pl/…/wyniki-6-edycji-naboru-dla-samorzadow