Senator Ryszard Majer wspólnie z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi, posłem Szymonem Giżyńskim i wicewojewodą śląskim Robertem Magdziarzem dokonali uroczystego wprowadzenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lgota Mała, który jednostce przekazał rząd polski.