Na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire, Katedrę Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami konferencja pt. „Ziemia Częstochowska: Strategie i kierunki rozwoju lokalnych społeczności – usługi społeczne jako wyzwanie”.

            Na zaproszenie senatora Ryszarda Majera Gościem specjalnym Seminarium był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat pracy socjalnej w przyszłości i nowych regulacjach unijnych.

            Swoje wystąpienia zaprezentowali rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. UJD dr Mariola Mirowska, Maria Włodarczyk, wójt Gminy Dąbrowa Zielona oraz Marta Goldsztajn, dyrektor Biura Fundacji Oczami Brata.

            W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Poruszone zagadnienia miały na celu przybliżenie zmian, które dokonują się w obszarze polityki społecznej.