Senatorowie RP  Ryszard Majer, przewodniczył senackiej misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie  w obwodzie odeskim oraz obwodzie mikołajowskim. Przed dniem wyborów przedstawiciele misji senackiej obserwowali przebieg kampanii wyborczej w Odessie. Spotkali się z przedstawicielami komitetów wyborczych oraz organizacji pozarządowych.

              W dniu wyborów senatorowie przyglądali się procedurom otwarcia lokali wyborczych, przebiegowi  głosowania oraz zamknięcia lokali wyborczych i procesowi liczenia głosów.

              W trakcie pobytu na Ukrainie senatorowie złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą ś. p. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Spotkali się również z Polonią zamieszkałą w Odessie i okolicach. Złożyli wizytę w Narodowo-Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków  – Polska Nuta w Odessie oraz w Centrum Kultury Polskiej prowadzonej przez Związek Polaków na Ukrainie oddział im. A. Mickiewicza w Odessie. Delegacja odwiedziła także polskie parafie m.in. w Oczakowie.