4 czerwca senator Ryszard Majer wziął udział w Zjeździe Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Częstochowskiego. Na wniosek Pełnomocnika Okręgu posła Szymona Giżyńskiego, członkowie zjazdu jednogłośnie powierzyli senatorowi funkcję przewodniczącego Zjazdu.
Głównym celem zjazdu, było wybranie przedstawicieli na Zjazd Krajowy PiS. Głosowanie przebiegło sprawnie. Nasz okręg na zjeździe krajowym będzie reprezentowany przez 14 delegatów oraz parlamentarzystów, którzy na zjazd są delegowani z urzędu. Dodajmy, że podobne zjazdy odbyły się we wszystkich Okręgach Prawa i Sprawiedliwości.