Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Przyrów wręczone zostały wyróżnienia Wójta Gminy Przyrów – „Przyjaciel Gminy Przyrów”.

To forma podziękowania za wkład w pomoc na rzecz mieszkańców i gminy. W gronie wyróżnionych był senator Ryszard Majer.