Senator RP Ryszard Majer zorganizował Senatorski Koncert Kopernikański w wykonaniu Częstochowskiego Kwartetu Smyczkowego, który odbył się w hotelu Arche w Częstochowie. Koncert został poświęcony Mikołajowi Kopernikowi, wybitnemu astronomowi i twórcy teorii heliocentrycznej. Senat Rzeczypospolitej polskiej, pragnąc upamiętnić znamienitego uczonego, który zmienił postrzeganie świata, ustanowił rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika.