Konferencja pt. „Senior we współczesnej rodzinie”, zorganizowana w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w której udział wziął Stanisław Szwed, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

              Podczas konferencji senator Ryszard Majer miał przyjemność wygłosić wykład pt. „Senior w rodzinie, albo o starości wyobcowanej, oswojonej i w dobrostanie”.

              W trakcie spotkania nie zabrakło częstochowskich akcentów, w tym prezentacji prof. UJD dr Marioli Mirowskiej poświęconej aktywność seniorów na rzecz środowiska lokalnego z perspektywy Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire oraz Pauliny Gradek z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej o pomocy rodzinom z Ukrainy.