W ramach Kampanii Społecznej „Polska Przyjazna Osobom Starszym” senator Ryszard Majer odwiedził janowską  „Galerię pod Schodkami ” gdzie spotkał się z seniorami gminy Janów

                         Po przywitaniu gości oraz zebranych przez Barbarę Śledzik p.o. prezesa klubu, w obecności w obecności wójta gminy  rozmawiano o systemie wsparcia seniorów przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz programach rządowych z których mogą korzystać środowiska lokalne takich jak Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz inne organizowane na szczeblu wojewódzkim czy lokalnym.

                         – Budujmy środowiska przyjazne osobom starszym, seniorzy to kapitał tej ziemi i powinien być właściwie wykorzystany. Sam fakt że już funkcjonuje w gminie klub seniora to duży sukces, wyręcza bowiem władze samorządowe z konieczności samodzielnego kreowania polityki senioralnej, wystarczy usiąść i posłuchać czego oczekują osoby starsze w gminie, potem w miarę możliwości zacząć to realizować – zachęcał senator R. Majer.