Senator Ryszard Majer wziął udział w sesji Rady Gminy Niegowa Powiat Myszkowski. Podczas spotkania Senator R. Majer  zapoznał się z trudnościami z jakimi boryka się lokalny samorząd.
W  trakcie swojego wystąpienia R. Majer podkreślił, iż parlamentarzyści nie tylko są do tworzenia prawa, ale również do wspierania samorządów lokalnych i społeczności lokalnych, czego przykładem może być  Kampania Społeczna ,,Polska Przyjazna  Osobom Starszym’’. Kampania ma na celu zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze w ich najbliższym otoczeniu oraz informować i wspierać seniorów, czemu służy powstała w ramach kampanii Senatorska Infolinia Senioralna.