Senator RP Ryszard Majer wziął udział w XIII Sesji Rady Powiatu w Lublińcu, która miała miejsce 14 września br. Podczas spotkania Senator zapoznał się z trudnościami z jakimi boryka się lokalny samorząd.
W trakcie swojego wystąpienia R. Majer podkreślił, iż parlamentarzyści nie tylko są do tworzenia prawa, ale również do wspierania samorządów lokalnych i społeczności lokalnych, czego przykładem może być   Kampania Społeczna Polska Przyjazna Osobom Starszym. Kampania ma na celu zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze w ich najbliższym otoczeniu oraz informować i wspierać seniorów, czemu służy powstała w ramach kampanii Senatorska Infolinia Senioralna.