Olsztyn (powiat częstochowski) Piknik Wojskowy pod hasłem „Silna Biało-Czerwona”. Senator Ryszard Majer razem z ministrem Szymonem Giżyńskim odwiedzili m.in. stoisko Uniwersytetu Jana Długosza, który kształci m.in. na potrzeby bezpieczeństwa narodowego.