Senator RP dr Ryszard Majer zdecydowanie przeciwstawia się pomysłom likwidacji małych placówek edukacyjnych w środowisku wiejskim.  Tak było także w przypadku Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich im. Tadeusza Kościuszki z oddziałem przedszkolnym oraz Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Publicznego w Parzymiechach z siedzibą Zimnowoda 60 położnych w gminie Lipie, powiat Kłobucki.

Na początku br. podczas przyjęć interesantów w Biurze Senatora Ryszarda Majera, zgłosili się zaniepokojeni zamiarem likwidacji placówek przedstawiciele społeczności lokalnej. Senator po wnikliwym zapoznaniu się ze stanem faktycznym obu jednostek, zwrócił się w korespondencji do Wójta Gminy Lipie o wycofanie się zamiaru likwidacji placówek, podkreślając m.in.

„…pragnę zwrócić szczególną uwagę na rolę szkół i przedszkoli w małych środowiskach, ponieważ jest ona znacząca. Pełnią one bowiem nie tylko rolę edukacyjno – wychowawczą, ale także są miejscami wielu wydarzeń sportowych, kulturalnych, integracyjnych. Tak samo  przedszkola jak i szkoły w małym środowisku były i są przedmiotem wielu dyskusji i polemik, w których w większości przypadkach dochodzi do konfliktów społecznych, w których najbardziej cierpią dzieci”.

Pismem z dnia 17 marca 2016 roku Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch poinformowała, że samorząd lokalny odstąpił od zamiaru likwidacji placówek.

herb

Herb Gminy Lipie