Senator Ryszard Majer inicjator kampanii „Polska Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym” i wielu działań poszerzających udział osób starszych w życiu publicznym gościł wraz z senator Ewą Gawędą w Raciborzu u prezydenta Dariusza Polowego. Celem spotkania było omówienie polityki senioralnej Raciborza.

            – Ścisła współpraca z Radą Seniorów, otwartość i zwracanie uwagi na potrzeby osób starszych w środowisku lokalnym, czego przykładem może być trwająca budowa windy w urzędzie to dobry punkt wyjścia dla dalszych działań, do których kontynuacji gorąco zachęcam prezydenta Dariusza Polowego. Jestem otwarty na współpracę i kolejne spotkania, gdy tylko pozwolą na to warunki epidemiczne, koniecznie z udziałem seniorów. – powiedział senator R. Majer – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP.

            W ramach realizowanej przez senatora R. Majera od kilku lat kampanii „Polska Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym” od urzędów gmin i miast oraz starostw powiatowych zbierane są szczegółowe dane dot. działań podejmowanych z myślą o seniorach, które później służą celom analitycznym i są wykorzystywane do dokonania oceny realizowanej na poziomie lokalnym polityki senioralnej w Polsce.

            Tematem poruszanym podczas spotkania był także nowy Dzienny Dom Pomocy przy Placu Wolności w Raciborzu oraz funkcjonowanie w nim mieszkań wspomaganych.