Tradycją kultywowaną przez władze Gminy Mykanów stały się noworoczne spotkania przyjaciół gminy. Tak stało się i w tym roku.  W dniu 22 stycznia w sali przyjęć okolicznościowych Wiola spotkali się wszyscy, którym los gminy nie jest obojętny.

Oprócz licznie przybyłych działaczy społecznych w dziedziny oświaty, sportu, kultury, zdrowia, straży pożarnych, przedsiębiorców, zespołów artystycznych oraz pracowników samorządowych licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Ksiądz Marcin Bachorski Proboszcz Parafii pw. Św Leonarda w Mykanowie i Ksiądz Tomasz Błaszczyk Wikariusz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Borownie, Senator RP Ryszard Majer, Posłowie na Sejm RP m.in. Szymon Giżyński oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Podczas spotkania Wójt Gminy Dariusz Pomada przedstawił krótką prezentację wydarzeń i osiągnięć roku 2015 zaznaczając największe sukcesy naszych mieszkańców oraz zespołów artystycznych i sportowych. Podziękował za ciężką pracę na rzecz rozwoju i promocji Gminy Mykanów. Wójt Gminy  życzył wszystkim kolejnych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu przyjaciół i niewielu zmartwień w tym niedawno rozpoczętym roku. Zaprosił również na podsumowanie osiągnięć młodzieży podczas czerwcowego spotkania przed końcem roku szkolnego.