Już po raz 15. odbyło się Spotkanie Noworoczne dla dzieci i rodzin z terenu gminy Mstów. Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście m.in. senator RP Ryszard Majer. Organizatorami uroczystości byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie oraz Urząd Gminy w Mstowie.

                  Uczestników spotkania powitali: Maria Kalota, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie oraz Wójt Tomasz Gęsiarz. Podczas swojego przemówienia Senator RP R.Majer podkreślał dbałość mstowskiego samorządu o politykę społeczną, życząc zgromadzonym wszelkiej pomyślności w 2018 roku.