Senator Ryszard Majer uczestniczył w przekazaniu torby ratowniczej ufundowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Popów.

             – Dziękuję dyrekcji KRUS w Częstochowie za przychylenie się do mojej rekomendacji oraz komendantowi OSP Popów oraz wójtowi Popowa za wspaniałą postawę i zaangażowanie, którym jednostka zasłużyła na wsparcie – powiedział senator R. Majer.