Senator Ryszard Majer i Parlamentarzyści z komisji zajmujących się polityką społeczną uczestniczyli w spotkaniu ze Stanisławem Szwedem sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy o Polityki Społecznej.