10 lipca uczestniczyłem w przekazaniu torby ratowniczej ufundowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla jednostki OSP Karczewice-Garnek. Dziękuję dyrekcji KRUS w Częstochowie za przychylenie się do mojej rekomendacji oraz druhom strażakom za wspaniałą postawę i zaangażowanie, którym zasłużyli na nasze wsparcie.