Senator Ryszard Majer uczestniczył w spotkaniu Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Częstochowie.

– Dziękuję za zaproszenie i rozmowę na temat poprawy sytuacji seniorów w naszym regionie- mówił senator R. Majer.