Senator Ryszard Majer uczestniczył w spotkaniu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr. 20 w Okrągliku (gmina Janów).

              Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest to miejsce spotkań, które zajmuje się rozwojem życia towarzyskiego, kulturalnego, oświatowego i rekreacyjnego osób starszych – mówił R. Majer.