W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w spotkaniu wziął udział senator Ryszard Majer.

Opłatek, którym dzielili się policjanci i zaproszeni goście, pobłogosławił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo.