Na zaproszenie Jerzego Żurka wójta gminy Konopiska senator Ryszard Majer uczestniczył w Święcie Gminy Konopiska oraz w nadaniu Stadionowi lekkoatletycznemu imienia wielkiej, polskiej sportsmenki Ireny Szewińskiej. W uroczystości wzięli również udział: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi poseł Szymon Giżyński oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

                – Przeszłość i tożsamość naszego kraju budowana jest na osobowościach, które, poprzez swoje wybitne osiągnięcia stają się wzorami do naśladowania. Jedną a takich wybitnych osobowości jest Irena Szewińska – podkreślił R. Majer, dziękując samorządowi gminy Konopiska za zrealizowaną inicjatywę.