Po raz pierwszy w dziejach społeczność akademicka obchodziła Święto Uczelni zorganizowane w związku z uzyskaniem ustawowego statusu Uniwersytetu oraz zmianą nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie od 1 czerwca 2023 roku.

             Zgromadzonych powitała JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, która zrekapitulowała m.in. ostatnie lata funkcjonowania Uczelni, opisując sukcesy, które utorowały drogę do zmiany nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

              – „Każdy tyle dłużen swojej Ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach …” pisał Jan Długosz, a senator Ryszard Majer przypomniał jego słowa podczas święta Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.