Rozmowa senatora Ryszarda Majera z komendantem WKU w Częstochowie ppłk Adrianem Klimkiem o Formowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej w Regionie Częstochowskim.