Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy” podziękowało wszystkim ludziom dobrej woli za całoroczną pomoc kierowaną do broniących swojego kraju Ukraińców. Podziękowania otrzymali między innymi: ks. arcybiskup Wacław Depo, senator Ryszard Majer, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda Robert Magdziarz, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Częstochowskiego Grażyna Matyszczak. Ksiądz Ryszard Umański, założyciel Towarzystwa i organizator akcji pomocy Ukrainie podziękował także sponsorom, szkołom i przedszkolom oraz firmom, które wsparły charytatywnie kampanię pomocową.