Senator RP dr Ryszard Majer w styczniu br. miał okazję gościć w Archiwum Państwowym w Częstochowie. Podczas wizyty senator zapoznał się z historią i organizacją częstochowskiego Archiwum oraz z zagadnieniami z zakresu współpracy z jednostkami nadzorowanymi. R. Majer miał także okazję zapoznać się z najciekawszymi i najstarszymi dokumentami w archiwum, m.in. częstochowskimi księgami radzieckimi datowanymi na lata 1759 – 1774, księgą metrykalną mstowską z lat 1615 – 1677 czy przywilejem koziegłowski z 1792 roku.
Podczas wizyty senator Majer zwiedził także budynek Archiwum, m. in. magazyny archiwalne, Pracownię Naukową, pomieszczenia biurowe archiwistów w towarzystwie Dyrektora Archiwum i Kierownik Oddziału gromadzenia, ewidencji, opracowania, zabezpieczania zasobu, informacji i udostępniania.
– Celem mojej wizyty jest zapoznanie się ze gromadzonymi przez lata zbiorami, ale także przede wszystkim poznanie pracowników archiwum i problemów z jakimi się borykają w swojej pracy zawodowej – mówił R. Majer.