Warning: A non-numeric value encountered in /home/rmajer/domains/majer.senat.pl/private_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5467

         Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 kwietnia 2018 roku wydał projekt rozporządzenia w sprawie zmiany, z dniem 1 czerwca 2018 roku, nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Dwudziestoletnia współpraca środowiska akademickiego z szerokim spektrum społecznym, w szczególności z Fundacją na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego i jej prezesem, posłem Szymonem Giżyńskim na czele, została zwieńczona sukcesem. Poseł Szymon Giżyński jest również inicjatorem i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego.

         – Przebyliśmy długa drogę, ale jeszcze dłuższa przed nami, budowa marki uniwersyteckiej, oznacza konieczność nieustannego rozwoju i poszukiwań rozwiązań najlepszych dla dydaktyki, nauki i regionu – podsumował urlopowany adiunkt uczelni dr Ryszard Majer – senator RP.