Senator Ryszard Majer uczestniczył w IX sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w 100 rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.

Rzeczpospolita zawsze będzie pamiętać o śląskich bohaterach i patriotach, bo ta ziemia i jej dzieje są nieodłączną częścią całych naszych dziejów ojczystychmówił w gmachu Sejmu Śląskiego Andrzej Duda. W Warszawie kończy się budowa pomnika Wojciech Korfantego przypomniał w Katowicach prezydent.

              Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego – głosi przyjęta w 2018 r. przez Sejm uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Wyrażono w niej wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość RP.

               W uchwale podkreślono, że Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami w historii Śląska i historii Polski. Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała – napisano.