Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystym nadaniu Sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, które nastąpiło w Sali Papieskiej w Klasztorze Jasnogórskim, gdzie Komendant COSSW w Kulach ppłk Dariusz Małolepszy odebrał sztandar nadany ośrodkowi przez Ministra Sprawiedliwości.

Poświęcenia nowego sztandaru dokonał Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo. Następnie odbyło się symboliczne przybicie gwoździ honorowych i gwoździa pamiątkowego.