Senator Ryszard Majer podczas uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Posłów i Senatorów w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP w przededniu 23. rocznicy wstąpienia do NATO.