27 października 2017 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXI turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczył Ryszard Majer – senator RP.

                        Do przysięgi przystąpiło 88 słuchaczy, którzy po złożeniu Ślubowania zostali przyjęci w poczet kadetów CS PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy i sprawności fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji.

                         – Odwaga i profesjonalizm, to dwie cechy które wyróżniają częstochowskich kadetów- podkreślił podczas wystąpienia R. Majer- senator RP.