29 i 30 czerwca 2017 r. w Budapeszt przebywała delegacja Senatu z marszałkiem Stanisław Karczewski na czele. W skład delegacji weszli senatorowie: Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Dorota Czudowska, Jerzy Fedorowicz, Jan Maria Jackowski, Wiesław Kilian, Ryszard Majer, Czesław Ryszka i Artur Warzocha.
Członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami węgierskiej Polonii, a także uczestniczyli w rozmowie z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem.
W węgierskim parlamencie polska delegacja uczestniczyła w spotkaniu młodzieży polsko-węgierskiej, wśród której znaleźli się repatrianci z Kazachstanu.
Punktem kulminacyjnym wizyty w Budapeszcie był udział w uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która odbyła się w katedrze p.w. św. Stefana.
Wcześniej senatorowie uczcili pamięć Ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej, a także złożyli wieńce pod pomnikiem gen. Józefa Bema.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją  spotkał się także z Polonią węgierską. Marszałek podziękował przedstawicielom węgierskiej Polonii za jej aktywność i przywiązanie do polskości.

Senackiej delegacji towarzyszyli przedstawiciele MSZ oraz Kancelarii Prezydenta.