Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Ryszard Majer wziął udział – wspólnie z przedstawicielami Sejmu i Senatu RP – w międzyparlamentarnej konferencji na temat wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, która odbyła się w dniach 2 – 4 września 2016 w  Bratysławie.

Jednym z tematów dyskusji była budowa Partnerstwa Wschodniego  oznaczającego intensyfikację współpracy  z takimi krajami jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja.  Podczas dyskusji wskazano na ograniczenia, które cechuje rozwój partnerstwa tj:

  1. Brak rzeczywistego zaangażowanie elit politycznych w krajach Partnerstwa Wschodniego do głębokich reform.
  2. Rosnące niezadowolenie ludności w tych krajach, wzrost eurosceptycyzmu i nastrojów pro-sowieckich oraz pogarszająca się sytuacji gospodarcza i społeczna zwykłych obywateli.
  3. Wpływ zewnętrzny – szczególnie aktywność Federacji Rosyjskiej wskazującej Partnerstwo Wschodnie UE jako wrogi projekt. Faktem jest, że Federacja Rosyjska postrzega projekt jako skierowany przeciwko własnym interesom, w ich strefie suwerennej wpływów oskarżając Partnerstwa Wschodniego i UE o wiele negatywnych zjawisk występujących w tym środowisku geopolitycznym.
  4. Wprowadzenie konkurencyjnego projektu integracji gospodarczej w formie Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej, której członkowie, między innymi, są również dwa z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Białoruś).

– Podczas spotkania wskazano, że obecnie głównym celem Unii Europejskiej jest ustabilizowanie jej bezpośredniego sąsiedztwa. Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą promować aktywną realizację zmienionej europejskiej polityki sąsiedztwa, bardziej elastycznego wykorzystania instrumentów finansowych, a także wzmocnienia zróżnicowanego partnerstwa, które odzwierciedla rzeczywiste potrzeby partnerów – komentuje jeden z aspektów konferencji senator. R. Majer.

Na zdjęciach:
Senator R. Majer z członkami sejmowej i senackiej delegacji na konferencję.
Senator R. Majer z przewodniczącym senackiej komisji obrony Jarosławem Rusieckim
Wspólne zdjęcie z uczestnikami Konferencji