Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. Uczelnia zamierza przyjąć 60 studentów na studia stacjonarne i 30 studentów na studia niestacjonarne. Rekrutacja rozpocznie się 23 lipca. Pierwszy studenci medycyny w Częstochowie rozpoczną naukę 1 października.

               To dopiero początek dwa pierwsze lata na kierunku medycznym to kształcenie podstawowe. Od trzeciego roku zaczynają się zajęcia kliniczne. W związku z tym uczelnia musiała mieć nie tylko odpowiednią kadrę, ale i zaplecze dydaktyczne oraz kliniczne. Podpisała więc umowy z wieloma szpitalami – nie tylko z Częstochowy, ale także całego regionu, w tym również z województwa śląskiego. – To dopiero początek drogi. Teraz trzeba budować infrastrukturę. Studenci muszą mieć świetne sale oraz świetne zaplecze dydaktyczne i praktyczne. Musimy tak budować infrastrukturę Uniwersytetu i pozyskiwać środki finansowe, aby medycyna w Częstochowie mogła się rozwijać – zauważa senator Ryszard Majer.