W siedzibie Częstochowskiego Biura Interwencji Senioralnej w Częstochowie odbyło się spotkanie, podczas którego Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire podpisało umowy współpracy o realizacji 15 inicjatyw senioralnych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów w Częstochowie i regionie. Przedsięwzięcie objęli patronatem senatorowie Ryszard Majer i Artur Warzocha.

               Wsparte organizacje otrzymają dofinansowanie w wysokości 800 zł na realizację projektów na rzecz Seniorów. Senioralne inicjatywy będą realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS 2018).