Senator RP Ryszard Majer spotkał się z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Tematem spotkania było zapoznanie się senatora z sytuacją społeczną, zdrowotną i gospodarczą Miasta. Podczas spotkania R. Majer zadeklarował włodarzom Miasta Woźniki, że jako parlamentarzysta będzie wspierał Gminę w swoich działaniach.
Gmina Woźniki jest jedną z ośmiu gmin powiatu lublinieckiego położonego w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Budżet Gminy wynosi 43.003.573 zł, z czego 18% kwoty przeznaczone jest na cele inwestycyjne. Na terenie Gminy, która liczy 127 km2 przebywa 9.545 mieszkańców.