Wójt Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kalej. Gmina na inwestycję otrzymała ponad 12 mln zł programu Polski Ład.

          W oficjalnym podpisaniu umowy i wbiciu pierwszego szpadla w ziemię, na której rozpocznie się nowa inwestycja – budowa żłobka, przedszkola i hali sportowej – wzięli udział także  senator RP Ryszard Majer, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, sekretarz gminy Magdalena Kasprzak,  przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant, kierownik budowy Wojciech Lubosik oraz dyrektor Szkoły w Kalei Mariola Wróbel i przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

          – Polski Ład oznacza wyrównywanie szans. Mieszkańcy tej pięknej miejscowości Kalej otrzymają nową szkołę, właśnie po to, aby żyło im się lepiej. Bardzo dziękuję władzom samorządowym gminy, że uczestniczymy w programie Polski Ład- powiedział senator R. Majer.

           Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz z przebudową istniejącej szkoły, w której będzie: przedszkole czterodziałowe ze żłobkiem, sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Nowa część będzie połączona z częścią już istniejącą, zostanie przebudowane zaplecze kuchenne, zostaną docieplone ściany, teren będzie odpowiednio zagospodarowany, zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do funkcjonowania placówki. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Jej zakończenie przewiduje się na koniec 2024 roku.