Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się konferencja z okazji Dnia Wolontariusza zorganizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Senator Ryszard Majer podziękował organizatorom za zorganizowanie bardzo ważnej konferencji poświęconej wolontariatowi i wolontariuszom oraz w mikołajkowym klimacie wręczył pani prorektor UJD Grażynie Rygał, pani prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Annie Kaptacz oraz pani Izabeli Kaptacz publikacje książkowe.