Na zaproszenie senatora Ryszarda Majera gościła na Ziemi Częstochowskiej Elżbieta Bojanowska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie wizyty p. minister wzięła udział w panelu dyskusyjnym inaugurującym Kampanię Społeczną „Polska Przyjazna Seniorom” oraz odwiedziła jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Wśród placówek odwiedzonych przez minister znalazła się m.in. najnowsza placówka w powiecie Częstochowskim, prowadzona przez Gminę Olsztyn Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie. Jak wyjaśnił wójt Tomasz Kucharski, placówka powstała w ubiegłym roku i funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, a ofertę swą kieruje do najstarszych mieszkańców gminy, obecnie skupiając na codziennych zajęciach kilkunastu seniorów.
W Częstochowie, p. minister odwiedziła jedna z najstarszych placówek opieki całodobowej, bo powstały w 1934 roku Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Albertynki.  Gość został zapoznany z kondycją oraz trudnościami opieki całodobowej.