Senator RP Ryszard Majer jako wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zaprosił z okazji Dnia Pracownika Socjalnego do Senatu przedstawicieli Misji Kamiliańskiej i stowarzyszeń, które na co dzień pracują z bezdomnymi Polakami przebywającymi poza granicami naszego kraju oraz przedstawicieli nauki zajmujących się problemem.„Celem spotkania jest wstępna analiza sytuacji i zdefiniowanie obszarów, w których należałoby podjąć działania, tak by polscy bezdomni mogli powrócić do kraju. Dzień Pracownika Socjalnego to dobra okazja, byśmy także w Senacie mogli porozmawiać o problemach socjalnych naszych rodaków przebywających w najtrudniejszym położeniu poza granicami ojczyzny” – powiedział senator Ryszard Majer. Jego zdaniem, aby zmierzyć się z problemem bezdomności za granicą, potrzebne są zintegrowane działania administracji państwowej, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.