25 lutego (czwartek) godz.11.00 w sali 182 (Senat) odbędzie się otwarte posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Konsumentów poświęcone zagrożeniom występującym w handlu związanym z nabywaniem i używaniem produktów zawierających związki stanowiące pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych (np. amfetaminy) lub preparatów ziołowych zawierających związki halucynogenne, m.in. kannabinoidy zwanych potocznie „dopalaczami” zarówno wśród nieletnich jak i pełnoletnich odbiorców rynku pn.

„Ocena skuteczności działań służb publicznych przeciwko tzw. ”dopalaczom”. Prawo i praktyka”

Zaproszeni goście zaprezentują podczas posiedzenia zarówno: działania jednostek w zakresie przeciwdziałania „dopalaczom” w roku 2015 oraz wskażą na problemy i bariery natury prawnej
i organizacyjnej, które utrudnią służbom skuteczne działania na rzecz wyeliminowania z obrotu środków chemicznych o charakterze psychoaktywnym.

Do krótkich wystąpień zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw: zdrowia, spraw wewnętrznych
i administracji, sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Prokuratury Generalnej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Służby Celnej. W posiedzeniu wezmą także udział przedstawiciele podmiotów, które w terenie, na co dzień realizują działania związane z kontrolą rynku w ww. wymienionym zakresie.

Ostatnie zmiany w prawie w zakresie obrotu tzw.” dopalaczami” miały przynieść istotne zmiany w tym fragmencie rynku, ponieważ zależy nam na skutecznej ochronie najsłabszych grup konsumenckich np. młodzieży, pragniemy porozmawiać o tym, co należałoby jeszcze zmienić by ta ochrona była jeszcze bardziej skuteczna- wyjaśnia dr Ryszard Majer przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów.